Tackle Shops
1
الصياد G4  -  الفيوم
Al-Sayyad Fishing & Hunting Tackle - Fayyoum
2
سفاري  -  الفيوم
Safari Fishing Tackle - Fayyoum
3
مان للأسلحة والذخيرة  -  الفيوم
Man for Weapons and Ammo - Fayoum
4
محمود الصياد  -  الرملة
Mahmoud El-Sayyad, Fayoum